REGULAMIN SPRZEDAŻY

Dotyczy sprzedaży kosmetyków

obowiązujący od dnia 3.11.2021 r.

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka

ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

www. derkos.pl

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami, a Sprzedawcą, w tym obowiązki klienta i Sprzedawcy, oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu na rzecz klientów.

I Definicje

1) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.

2) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

3) Produkt – rzecz (kosmetyki) sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.derkos.pl

4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

5) Sklep/strona – strona www.derkos.pl, na której prowadzona jest sprzedaż

6) Sprzedawca – F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka, ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

7) Cena produktu – wyrażona w polskich złotych PLN, zawiera VAT

8) Łączny koszt zamówienia – zawiera ceny wszystkich produktów dodanych do koszyka oraz koszty wysyłki i ewentualne rabaty (np. zniżka procentowa na cały koszyk lub dany produkt, darmowa wysyłka)

9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży – określa rodzaj i ilość produktów oraz podstawowe dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia (dane wysyłkowe)

10) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawarta na odległość, za pośrednictwem strony internetowej www.derkos.pl pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

II Składanie oraz Realizacja Zamówień

 1. Możliwość składania zamówień jest dostępna dla Klientów przez cały czas, 7 dni w tygodniu

 2. Klient może złożyć zamówienie posiadając swoje konto na stronie www.derkos.pl lub bez jego zakładania

 3. Przy składaniu zamówienia Klient musi podać wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.

 4. W celu złożenia zamówienia Klient zaznacza produkty, które chcę kupić zaznaczając opcję „Dodaj do koszyka”, następnie przechodzi do opcji „Do kasy”, wybiera sposób dostawy oraz wybiera opcję płatności

 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży

 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych produktów, łącznym koszcie zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy

 7. Oferta Klienta (zamówienie) wiąże przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania zamówienia, zgodnie z ust. 9 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa

 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu zamówienia

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny

 10. Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia tylko w zakresie tych produktów, które wskazał w potwierdzeniu zamówienia

III Dostępność Produktów

 1. Każdy produkt w ofercie sklepu ma przypisaną formę dostępności, np. produkt dostępny na magazynie lub produkt dostępny w ciągu 3-5 dni roboczych

 2. Na magazynie w danej chwili może nie być odpowiedniej ilości danego produktu (np. Klient zamawia 3 sztuki danego produktu, a na magazynie jest tylko 1 sztuka)

 3. W przypadku gdy produkty, na które Klient chce złożyć zamówienie nie będą dostępne już w chwili składania zamówienia, Klient otrzyma informację na e-maila o dacie dostępności odpowiedniej ilości produktów

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub realizacji w ilości dostępnej na dany moment; Klient za każdym razem jest informowany o sytuacji w czasie kompletowania zamówienia i razem ze Sprzedawcą podejmują decyzję o dalszej realizacji zamówienia

 5. Sprzedawca nie odpowiada za długotrwałe braki magazynowe (np. braku danego produktu u producenta z którym współpracuje Sprzedawca). W takiej sytuacji dany produkt jest wycofany z oferty sklepu lub podana jest data dostępności danego produktu w ofercie

IV Łączny koszt zamówienia

 1. Łączny koszt zamówienia zawiera:

 • Ceny wszystkich produktów dodanych do koszyka

 • Wszystkie rabaty

 • Koszty wysyłki

 • Sposób płatności

V Płatności

 1. Wszystkie formy płatności są dostępne podczas składania zamówienia

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:

 • płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności

 • płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności

 • płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności

 • płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze)

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenie zamówienia

 2. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy

VI Sposób dostawy zamówienia

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:

 • Przesyłka kurierska InPost

 • Przesyłka kurierska

 • Przesyłka dostarczona do paczkomatu InPost

 • Przesyłka za pobraniem

 1. Termin dostawy uzależniony jest od: dostępności zamówionych produktów, dnia przekazania przesyłki z zamówieniem do odpowiedniej firmy przesyłkowej

 2. Łączna ilości dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia zostaje podany w trakcie realizacji zamówienia

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostarczenia przesyłki wynikających po stronie firmy przesyłkowej

 4. Sprzedawca przekazuje przesyłkę do firmy przesyłkowej zapakowaną w odpowiedni sposób, zabezpieczoną przed wyciekiem produktów płynnych oraz rozbiciem opakowań szklanych i plastikowych

 5. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości łącznego kosztu zamówienia

VII Ustawowe Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

 2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

 3. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów stanowią Załącznik nr 2 „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.

VIII Odpowiedzialność i Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad

 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

IX ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem (patrz Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2)

 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

 • Na piśmie; wysłać na adres firmowy:

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka

ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w www.derkos.pl (nr zamówienia, data zamówienia)

 3. Sprzedawca rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży

 5. Zwroty produktów na adres firmowy:

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka

ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument (dotyczy przesyłek kurierskich)

 2. Informujemy, że zwroty Produktu za pośrednictwem paczkomatu InPost jest bezpłatny. W celu nadania takiej przesyłki w paczkomacie, prosimy o kontakt email: derkos1@derkos.pl, w celu otrzymania nr nadania przesyłki w paczkomacie

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy

X REKLAMACJA PRODUKTÓW

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów mogą być składane:

 • Na piśmie; wysłać na adres firmowy:

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka, ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

Wzór – Załącznik nr 3 – Formularz Reklamacyjny (wydrukuj i dołącz do paczki 2 egzemplarze)

 1. Klient zgłaszając reklamację powinien dołączyć dowód zakupu

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy

 4. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Zamówienia ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Klienta niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.

XI Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies

Administratorem danych osobowych jest:

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka

ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

 1. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem realizacji zamówień

 2. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności.

 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka

ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka

ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*_________ następujących rzeczy*_________________________________/o świadczenie następującej usługi z dnia* ________________polegającej na*______________________________________

Imię i nazwisko, adres konsumenta*___________________________________

Podpis* (o ile wysyłane w wersji papierowej) _______________________________________________

Data ______________________


Dotyczy sprzedaży produktów elektronicznych (e-booki)

I. Najważniejsze informacje

 1. Podstawowe pojęcia:

 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.

 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

 3. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

 5. Sklep/strona – strona www.derkos.pl, na której prowadzona jest sprzedaż

2. Produkty są sprzedawane przez F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka, ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz, zwaną dalej Sprzedawcą

3. Na stronie możesz kupić e-booki i konsultacje online, zwane dalej Produktami

4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu

5. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa

7. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami

II Zasady zakupu produktu

1. Płatność za produkt można dokonać za pomocą:

 • przelewu tradycyjnego / przelewu elektronicznego / kartą płatniczą lub kredytową

 • płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu Dotpay

2. Płatności należy dokonać:

 • niezwłocznie po złożeniu zamówienia lub

 • w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia

3. W celu zakupu produktów należy:

 • wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie “Kup teraz”

 • następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami

 • uzupełnić formularz zamówienia

 • potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności

III. Termin realizacji umowy / zamówienia

1. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu

1. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu

2. W przypadku zakupu produktu Konsultacja Kosmetologiczna on-line, konsultacja zostanie przeprowadzona zgodnie z terminem podanym w opisie produktu (np. w ciągu 3 dni roboczych)

IV Odstąpienie od umowy

1. Postanowienie dotyczące odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

 • Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego (e-book) przed upływem terminu od odstąpienia od umowy

 • Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi (Konsultacja kosmetologiczna on-line) przed upływem terminu od odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy

3. Kiedy można odstąpić od umowy?

W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VI Warunki techniczne

1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej

2. Aby dokonać zakupu / uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu

3. Z uwagi na to, że zakupione produkty są w formacie PDF* lub doc*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki

4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

VII Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

 4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka, ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: F.H.U. DERKOS Kinga Przychocka, ul. Piłsudskiego 179, 33-340 Stary Sącz

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*_________ następujących rzeczy*_________________________________/o świadczenie następującej usługi z dnia* ________________polegającej na*______________________________________

Imię i nazwisko, adres konsumenta*___________________________________

Podpis* (o ile wysyłane w wersji papierowej) _______________________________________________

Data ______________________

Close Menu
PREZENT DLA CIEBIE!E-book o wartości 19,99 zł w prezencie!

Zapisując się na NEWSLETTER DERKOS otrzymasz możliwość skorzystania z indywidualnych ofert, zniżek, aktualnych promocji, a jako prezent za zapis otrzymasz ebook o wartości 19,99 zł, dostępny w sklepie DERKOS.

TEN SKLEP jest prowadzony przez KOSMETOLOGA.
Kupujesz w sprawdzonym miejscu, oryginalne kosmetyki naturalne.

SZYBKI KONTAKT kosmetolog@derkos.pl

Pamiętaj o darmowej poradzie kosmetologa do każdego zamówienia!

Zamów kosmetyki już dziś!

X
×
×

Koszyk